วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2555

ประชาสัมพันธ์ประชุมคณะกรรมการ

ประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการเครื่อข่ายNECภาคตะวันออก
ขอเชิญประชุมเพื่อจัดงานNEC FAIR ครั้งที่ 2 จังหวัดชลบุรี
กำหนดการประชุมวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 15.00 น. ณ ร้า่นอาหารท่าเรือซีฟู๊ด อ่างศิลา ชลบุรี
ขอเชิญคณะกรรมการและที่ปรีกษาทุกท่านประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

ตืดต่อ คุณ เกรียงยศ 081-175-1551 คุณ ไพบูลย์ 081-198-7689 คุณ เล็ก 086-374-0246